Get Adobe Flash player

Opleiding

Ariel nv hecht veel belang aan een degelijke opleiding op alle 
niveaus. We zijn ervan overtuigd dat dit de kwaliteit van onze dienstverlening alleen maar ten goede komt. Daarom doorloopt elke medewerker bij zijn start een opleidingstraject. We houden rekening met het profiel van de medewerker en de verschillende eisen die verbonden zijn aan de functie. Kwaliteit, veiligheid en 
milieu zijn hierbij drie belangrijke pijlers.

Doeltreffende omkadering een must

Wij willen u een zo optimaal mogelijke service aanbieden. Een 
efficiënte omkadering is hiervoor noodzakelijk. Daarom zorgen wij voor een aangepaste opleiding voor al onze leidinggevenden.

Ariel nv werkt met gelijke geesten

Geen complexe hiërarchie bij ons. U hebt geen baat bij een overdaad aan niveaus. Want hoe meer treden er tussen de uitvoerder en directie staan, hoe minder snel we kort op de bal kunnen spelen. Wij geloven dus in een vlakke organisatie. Een succesfactor van Ariel nv.

Een efficiënte omkadering
Brigadiers en ploegbazen werken mee en geven leiding. Zij volgden de basisopleiding, eventueel aangevuld met een specifieke technische opleiding, een opleiding VCA en leiding geven op de werft.

Inspectrices en een operation manager zorgen voor de ambulante objectleiding, ondersteund door de administratie.
Al deze mensen hebben de juiste opleiding genoten om u een zo optimaal mogelijke service te bieden.

 

De hiërarchie bij Ariel
Schoonmaakster
Brigadier
Ploegbaas
Inspectie
Coördinator inspectie
Operations manager
Managing director
Ged. Bestuurder