Get Adobe Flash player

Werking

Een tevreden klant geeft ons natuurlijk voldoening, maar eigenlijk verlangen we meer van onszelf. We willen steeds een toegevoegde waarde geven aan elk project.  Want onze klanten zijn niet alleen onze opdrachtgever of contactpersoon. Ook de directe, indirecte, zichtbare en onzichtbare gebruikers van het gebouw zijn belangrijk. Hoe we streven naar die meerwaarde? Vanuit één basisprincipe: Plan-Do-Check-Act.

Plan
Arbeidsmiddelen, organisatie, kwaliteitsplanning, overleg: één voor één aspecten die moeten voldoen aan de eisen van uw opdracht.  Daarom is een goed doordachte planning noodzakelijk. We kijken erop toe dat we geen enkele stap uit het oog verliezen.

Do
Volgens de opgemaakte planningen voeren we onze taken uit.  Om een professionele uitvoering te garanderen, zetten we nauwgezet de mensen met het juiste profiel in en maken we enkel gebruik van de vereiste arbeidsmiddelen.

Check
Gebruiken we wel de juiste methode om de taak uit te voeren en is deze taak überhaupt effectief? Op de verschillende niveaus stellen we deze kritische vragen. Eerst via zelfcontrole door de basisarbeider, daarna met systematische controles door zowel ploegbazen, inspectie, interne en externe audits. Een uitstekende manier om de algemene kwaliteit te garanderen.
Toch zijn tekortkomingen en klachten niet helemaal uit te sluiten. Daar zijn we ons van bewust. Om transparant en snel te kunnen reageren op deze ongemakken hebben we Ariel@ in het leven geroepen. Een online tool met heel wat troeven.

Act
The sky is the limit. Ook Ariel nv wil steeds een trapje hogerop. En dat is enkel mogelijk door een voortdurend verbeteringsproces op basis van een permanente controle en analyse. We doen hiervoor heel wat inspanningen met correctieve en preventieve maatregelen, elke dag opnieuw. Onze stokpaardjes? Continuïteit, veiligheid, ongevallenpreventie en ethisch en duurzaam ondernemen.